Ordinær Generalforsamling 2021

20. april 2021

Vrå Varmeværk

Ordinær generalforsamling fastholder torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 på  Idrætscenter Vendsyssel, med følgende  dagsorden

  1.  Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  6. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, valg af 1 suppleant
  7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal  være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 20. maj.

Obs! Husk coronapas

Årsrapporten for 2020 ligger her på hjemmesiden under økonomi / årsregnskab.

                       Mvh. Bestyrelse Vrå Varmeværk