Varmeforsyning til Rævebakke udstykningen

1. juli 2019

Efter kommunen har vedtaget, at flytte den første del af udstykningen nordpå efter ønske fra evt. kommende købere og udbygningen ville kunne udbygges i fornuftige etaper i forhold til rørføringen har bestyrelsen for Vrå Varmeværk vedtaget, at etablere varmeforsyningen til etape et af udstykningen. Man vi så se hvordan tilslutningen til den første del bliver inden det besluttes om der skal udbygges yderligere.

Foto: tv. Formanden for Vrå beboer- og erhvervsforening Arne L.L. peger på etape et af udstykningen th. Formanden for Vrå Varmeværk Niels Henrik Nielsen.