Vrå Varmeværk i fjernvarmeprojekt

24. oktober 2019

Vrå varmeværk har meldt sig ind i House of Energy som er en danske energiklynge, som samler energibranchens aktører - virk­somheder, vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og investorer. House of Energy samler dansk ekspertise og giver medlemmerne adgang til den rigtige viden og de mennesker, der kan inspirere til nye projekter.

Vrå varmeværk deltager gennem House of Energy i projektet INDDHEAT.Projektet omfatter nordjyske fjernvarmeprojekter med det formål at fortrænge naturgas og dermed bidrage med mere bæredygtig og CO2-venlig fjernvarme.

Fjernvarmeprojekterne omfatter udvidelse og renovering af ledningsnet, fjernkøling, biomasseværk, varmepumper og solvarme. Projektet er støttet den Europæiske Investeringsbank og EU under ELENA-ordningen, der støtter med op til 90% af udgifterne til teknisk rådgivning. Den samlede støtte fra EU er på 20,5 mill kr. i projektperioden frem til 30/6-21. Deltagerne kan få op til 90 % i støtte til teknisk rådgivning dvs. til forundersøgelser, projektering, myndighedsbehandling, udbud og kontrahering.

INDHEAT hjælper Vrå Varmeværk med flere delprojekter, bl.a. etablering af en luft/vand varmepumpe for at fortrænge naturgas, da levering af overskudsvarme er indstillet. Derudover ønskes værket at få undersøgt potentialet for en el-kedel, samt dimensionering i forbindelse med renovering af ledningsnet.

Tiltag der udover CO2-venlig fjernvarme har til formål at sænke varmeprisen i Vrå.

PlanEnergi  som er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma har vundet opgaven med at udføre teknisk rådgivning for Vrå Varmeværk. Herunder en forundersøgelse for at vurdere potentialet for en el-kedel, udførelse af myndighedsbehandling, udbud og kontrahering af varmepumpe, samt dimensionering af ledningsnet i forbindelse med renovering.

Link til House of Energy´s hjemmeside