Reduceret differenstryk

På grund af nødvendig fjernvarmearbejde på Sdr. Vråvej er der for tiden reduceret differenstryk på fjernvarmen i Blomsterkvarteret, Stadionvej, Sdr. Vråvej, Valmuevej, Kornblomstvej, Møllevej, Lundtoftevej, Bundgårdsvej, Buen, Fredensvej og Søndermarken. Ovenstående driftsforhold har medført at der hos nogle varmeforbrugere med gamle varmevekslere ( 30-40 år) kan være problemer med det varme vand. Varmeværket forventer at være oppe på normal drift igen ultimo uge 42. Varmeværket beklager de gener ovenstående måtte medføre.
5. oktober 2019