Bestyrelsen

Niels Henrik Nielsen

Formand

Jeppe Larsen Ledet

Næstformand

Finn Henriksen

Sekretær / Webredaktør

Kjeld Andersen

Bestyrelsesmedlem

Casper Djernæs

Bestyrelsesmedlem