Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Termografering af fjernvarmenettet fra luften   Fjernvarmenettet i Vrå skal nu termograferes fra luften af en drone Vi har mange kilometer fjernvarmer…

Velbesøgt borgermøde onsdag den 26. oktober

På et velbesøgt borgermøde onsdag den 26. oktober i Poulstrup forsamlingshus, som Hjørring kommune havde arrangeret, var der mødt 160 interesserede, o…

Varsling af prisstigning, gældende fra 1. januar 2023

Pressemeddelelse fra Vrå Varmeværk: Varsling af prisstigning, gældende fra 1. januar 2023. Følgerne af krigen i Ukraine har markant ændret de forudsæt…

Spar på varmeregningen

Vrå Varmeværk indfører motivationstarif Vi skal alle spare på energiforbruget I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad…

Nye regler mht. information

I henhold til EU-reglerne er Vrå Varmeværk forpligtiget til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirkso…

Grønt samarbejde giver billig varme

Grønt samarbejde giver billig varme!

Informations video fra Vrå Varmeværk

Informationsvideo fra Vrå Varmeværk - Se dette varmeforbrug dag for dag via app eller hjemmeside - Se om du bruger mere eller mindre varme end forvent…

Varmeforsyning til Rævebakke udstykningen

Efter kommunen har vedtaget, at flytte den første del af udstykningen nordpå efter ønske fra evt. kommende købere og udbygningen ville kunne udbygges…