Nye regler mht. information

30. september 2021

I henhold til EU-reglerne er Vrå Varmeværk forpligtiget til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
Dette betyder, at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde.
Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker Vrå Varmeværk at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der ændres i Vrå Varmeværks almindelige bestemmelser punkt 1.5.
Ønsker du at se de almindelige bestemmelser, findes disse på Vrå Varmeværks hjemmeside www.vraa-varmevaerk.dk.

//