Om os

Vrå forsynes med varme fra fire produktionsformer.

- Overskudsvarme fra GrønGas A/S

- Solfangeranlæg

- Naturgaskedler

- Elkedel

Ledningsnettet består af i alt ca. 50 km fjernvarmerør som efter løbende renoveringer næsten udelukkende er præisolerede fjernvarmerør.
Der er i dag tilkoblet ca. 1160 forbrugere til fjernvarmenettet.
Der er tre ansatte driftsleder, driftsassistent og en deltids bogholder

Værkets historie / udvikling
Den stiftende generalforsamling for Vrå Varmeværk blev afholdt den 29. april 1959 med ca. 100 fremmødte. Herefter blev værket opført på sin nuværende placering på hjørnet af Nygade og Korsgade. Til produktion af varme blev der ved opførelsen installeret 2 oliefyret kedler på hver 1 MW. Efterfølgende blev kapaciteten udvidet med yderlige 2 oliekedler på henholdsvis 2 og 4 MW.

I 1989 blev værket udvidet med en ny gasturbinehal og skiftede samtidig opvarmningsform fra fuelolie til naturgas. Værket havde på dette tidspunkt 780 tilsluttede fjernvarmeforbrugere. Fjernvarmen leveres herefter fra en gasturbine med en kapacitet på 8,1 MW varme og 3,6 MW el samt fra 2 gaskedler der tilsammen kan levere 10,6 MW varme.

I 1997 opførtes en lagerbygning på Højgårdsvej og i 2010 blev en ny administrationsbygning taget i brug ved værket.

I foråret 2015 blev et solfangeranlæg på 13105m2 sat i drift. Anlægget og en 3000m3 akkumuleringstank er opført på værkets areal nord for omfartsvejen, vest for Borupvej.
Solfangeranlægget er dimensioneret til at kunne producere 6400 Mwh om året. Ca. 20% af varmeforbruget i Vrå.

I 2015 medførte udviklingen i afgifter, tilskud samt gas og elpriser, at det ikke længere var rentabelt af producere strøm på turbinen. Gaskedlerne blev opgraderet og erstattede turbinen mht. varmeproduktion.

Fra januar 2017 har Vrå Varmeværk aftaget overskudsvarme fra biogasanlægget GrønGas a/s. Varmen leveres i GrønGas´s transmissions ledning til akkumuleringstankene ved solfangeranlægget.

I 2021 blev turbineanlægget udtaget og i stedet blev der indsat en 7 MW elkedel, der anvendes, når elpriserne er attraktive til produktion af varme.

I 2022 blev opført endnu en 3000 m3 akkumuleringstank.

Varmeværket har nu en lagerkapacitet på ca. 350 MWH.

Alle fjernvarmemålere er udskiftet og radioaflæses automatisk.

Fjernvarmen har således bidraget til, at Vrå er blevet en renere by. Vrå Varmeværk har således ikke kun bidraget til at reducere varmeudgifterne væsentligt for den enkelte borger, men også været til gavn for miljøet.

Værket
Elkedel
Gaskedler
Solfangeranlæg
//