Spar på varmeregningen

4. november 2021

Vrå Varmeværk indfører motivationstarif

Vi skal alle spare på energiforbruget

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan, for at spare på energiforbruget. Bland andet derfor indfører vi nu en motivationstarif, som skal sikre, at den enkelte fjernvarmekunde bliver opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes optimalt.
Motivationstariffen blev vedtaget på dette års generalforsamling, og indføres for alle fjernvarmekunder med virkning fra 1. januar 2022.
Stiger udgifterne til fjernvarmen?
Nej – der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere – tværtimod.
For langt de fleste fjernvarmekunder får motivationstariffen ingen indflydelse på fjernvarmeregningen. Nogle vil dog få en lavere fjernvarmeregning, mens andre skal betale mere.
Den samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af generelt lavere fjernvarmepriser Jo koldere fjernvarmevand vi får retur til fjernvarmeværket, jo lavere bliver blandt andet varmespildet fra fjernvarmerørene.
Med den lavest mulige returtemperatur fra alle fjernvarmekunder, vil driften af fjernvarmeværket blive mere effektiv, hvilket i sidste ende vil komme den enkelte til gode i form af sparede fællesudgifter.
Har du en ældre varmeinstallation, kan det anbefales at kontakte en lokal VVS installatør og få foretaget et serviceeftersyn, hvor han trimmer og indregulerer dit varmeanlæg.
I løbet af november husstandsomdeles en folder med en mere uddybende forklaring om motivationstariffen. Du kan også se den på vores hjemmeside.

Du åbner hæftet ved at klikke på nedenstående billede:

//