Generalforsamling 2024 gennemført

26. marts 2024

Ordinær generalforsamling, torsdag den 21.mats 2024 i Idrætscenter Vendsyssel. Der var mødt 37 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. Bestyrelsen. 28 var stemmeberettiget. Det Stegte flæsk og tilbehør blev rost. Forsamlingen blev bla. Orienteret om samarbejdet med Vrejlev Biogas og forventningerne. Thomas Kjær fra Vrejlev Biogas kom med et fint indlæg om status på deres anlæg, og besvarede spørgsmål desangående. Thomas oplyste også at der vil blive holdt et åbent hus-arrangement den 25. Maj.
I beretningen kom formanden også ind på at der igen var planer om at investere i varmepumpe, da den leverede varme fra Grøngas og Vrejlev ikke kan dække byens forbrug om vinteren når der er meget koldt, og det er en forudsætning at kunne øge mængden af varmeproduktion på flere forskellige kilder, da der fortsat arbejdes med at udfase naturgas til opvarmning inden 2035.
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, På valg var: Niels Henrik Nielsen, Kjeld Andersen & Mogens Dahl. Alle 3 ønskede genvalg og da Troels Larsen også indgav sit kandidatur måtte der valg til. Resultatet blev genvalg til Niels Henrik Nielsen og Kjeld Andersen, Nyvalgt blev Troels Larsen.
Som Suppleanter blev valgt hhv. Henning Jensen som 1 suppleant, og Kaj Hyldgaard som 2 suppleant. Begge for en etårig periode.
Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet på at prisen til fyringssæson 24/25 vil være tilbage til tidligere års prisniveau, og det tror vi at der er gode chancer for ved det nye samarbejde med Vrejlev Biogas om levering af overskudsvarme.

Du kan læse hele beretningen her på siden under Generalforsamlings Referater

//