Ordinær generalforsamling 2020

28. juli 2020

Vrå Varmeværk
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes  
onsdag den 12. august 2020 kl. 19.30 på
Idrætscenter Vendsyssel, med følgende
dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være
statsautoriseret, valg af 1 suppleant
7. Eventuelt.
Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 5. august.
Bestyrelsen til Vrå Varmeværk