Pressemeddelelse fra Vrå Varmeværk

25. august 2023

Nyt samarbejde om varme

Vrå Varmeværk har indgået leveringsaftale med Vrejlev Energi om levering af overskudsvarme. I øjeblikket er der ved at blive etableret en ledning til vores lagertanke ved solfangeranlægget. Går alt efter planen er det forventningen at vi vil kunne modtage varme fra dem i foråret 2024. Vi har fortsat et godt samarbejde med Grøngas Vrå om varme herfra og dette fortsætter naturligvis. Fremover kan vi nu med større sandsynlighed erstatte mere af den dyre naturgas, der kan være brug for i spidslastperioder og derved undgå at skulle tage hensyn til det i budgetlægning og dermed have udsigt til lavere og ikke mindst stabile varmepriser i Vrå. I de første 7 måneder har varmen i Vrå været baseret på 91% grøn energi. Med den nye aftale er vi nu tæt på målsætningen om at Vrå bliver forsynet med 100 % grøn energi.   

Fusion med Hjørring Varmeforsyning
Er sat på pause indtil videre. Den positive udvikling med lavere gaspriser på verdensmarkedet og gunstige elpriser, samt den nye aftale om overskudsvarme fra Vrejlev Energi, har bestyrelsen besluttet at det ikke er aktuelt med fusion på nuværende tidspunkt. De mange positive møder med Hjørring om eventuel fusion har været konstruktive og nu ved begge parter, hvordan en aftale skal skrues sammen og hvad omkostninger beløber sig til, hvis det i nærmeste fremtid viser sig fordelagtigt for begge parter med et samarbejde. Vi takker Hjørring Varmeforsyning for den gode dialog under forhandlingerne, som kom i stand efter ønske fra Vrå Varmeværk.

Prisen på varmen 2023/24
Det har været fantastisk i de første 7 måneder, med masser af sol, samt gunstige elpriser. Fortsætter den udvikling resten af året forventer bestyrelsen at kunne sænke afregningsprisen for 2023 fra kr. 600,- pr. MWh til kr. 500,- Det vil i så fald ske som tilbagebetaling af overdækningen via års-afregningen for 2023. Det er dog med forbehold for priser på køb af el til vores elkedel, samt mængden af varme fra Grøngas hvor prisen stadig er højere end tidligere grundet prisudvikling på halm. Og vi ved endnu ikke med sikkerhed hvornår vi kan begynde med at få leveret overskudsvarme fra Vrejlev Energi. Når bestyrelsen mødes med revisor til december for endelig vedtagelse af budget for 2024, har vi formentlig en forventet leverancestart, og kunne det være allerede i de kolde måneder i foråret, er der gode chancer for at næste års pris vil være tilbage til tidligere års prisniveau.

Niels Henrik Nielsen
Formand
Vrå Varmeværk


Her kom varmen fra i 1. halvår 2023:

//