Prisstigning og ændring af regnskabsår

28. juni 2018

 

Prisstigning og ændring af regnskabsår

Bestyrelsen har i samarbejde med vores revisor udarbejdet budget for den kommende periode. Det bliver som forventet nødvendigt at hæve prisen. Den fremtidige pris vil blive på kr. 350,- pr. MWh. En forholdsvis stor stigning fra de nuværende kr. 200,- pr. MWh. Prisstigningen skyldes dels at prisen i indeværende år burde have været højere idet der har været en mindre produktion på solvarmeanlægget, et større varmesalg idet maj og juni måned er medregnet. Endvidere har vi budgetteret med en højere gaspris i den kommende periode.
På trods af stigningen vil varmeprisen i Vrå dog fortsat være en af de laveste i Nordjylland.
Varmeværkerne er med virkning fra 1. januar 2019 pålagt at omlægge regnskabsåret således, at det følger kalenderåret. Budgettet som ligger til grund for den nye varmepris gælder derfor kun for perioden fra 1/7 til 31/12 – 2018.
Bestyrelsen Vrå Varmeværk