VARMEPRISEN STIGER I 2019

30. december 2018

VARMEPRISEN STIGER I 2019.

Vrå varmeværks budget for 2019 medfører desværre en væsentlig stigning i forbrugsprisen. Prisen pr. MWh hæves fra kr. 350,00 til kr. 515,00 en stigning på kr. 165,00 pr. MWh hertil skal så lægges moms. Omregnes stigningen til årsforbruget for et hus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh udgør stigningen inkl. moms      kr. 3733,00.

Har man deltaget i de senere års generalforsamlinger, eller fulgt lidt med i medierne, kan det ikke komme som den helt store overraskelse at der ville komme væsentlige prisstigninger til fjernvarmeforbrugerne i 2019.

Der er godt 400 fjernvarmeværker i hele landet, heraf er ca. halvdelen kraftvarmeværker hvilket betyder at man udover at producere varme også producere el. Kraftvarmeværkerne har kunnet vælge at producere el eller modtage et såkaldt grundbeløb for at stå til rådighed med elproduktion når der har været behov herfor. Det har været kendt fra grundbeløbets indførelse at ordningen ville ophøre ved udgangen af 2018.

Vrå varmeværk har siden 2015 kun stået til rådighed med elproduktion og årligt modtaget et grundbeløb på ca. 4,5 millioner kr. Bestyrelsen i Vrå varmeværk, har i henhold til lovgivningen, brugt dette beløb til at nedbringe forbrugsprisen, således vi igennem de senere år har været mellem de 10 billigste varmeværker i hele landet. Vi må nok forvente at vi med de nye priser vil komme til at have en gennemsnitspris af samtlige godt 400 varmeværker.

Vrå varmeværk blev i juli måned pålagt at stoppe aftag af varme fra GønGas Vrå, men efter en fornyet projektbehandling er denne forsyning nu genoptaget og vi har budgetteret med en besparelse på ca. 1 million kr. ved denne leverance.

Bestyrelsen arbejder for tiden med et projekt om etablering af et varmepumpeanlæg hvor energien i lighed med vores solvarmeanlæg jo er gratis.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at varmeværker hele tiden er underlagt de forudsætninger som bliver vedtaget i Folketinget. Varmeværker er således omfattet af princippet om hvile i sig selv, budgetter og regnskaber skal altid ende i 0.

Mvh. Ivan Larsen / Formand Vrå Varmeværk